Cursus: de helende kracht van het brein

Een cursus voor iedereen: De helende kracht van het brein

In deze cursus gaan wij oefenen om ons (weer) bewust te worden/te zijn van de helende functie van ons brein.

Wat kunnen wij allemaal met ons brein? Wij beseffen soms niet wat voor invloed ons denken en voelen vanuit onze twee hersenhelften op ons hele bestaan heeft. Zowel lichamelijk als psychisch!

In ons brein zitten delen die onze emoties en onze lichamelijke reacties besturen en beheersen.
Ook wat ziektes betreft, zowel geestelijk als lichamelijk, is de helende kracht van ons brein voor het genezingsproces heel belangrijk. Natuurlijk hoort daar ook een gezonde leefstijl bij! Echter de onder- steuning vanuit het brein mag daarbij niet ontbreken.

Genezing en heling komt niet alleen door een andere leefstijl, maar ook door een andere denkstijl!

Wanneer wij ons hiervan bewust zijn kunnen wij onze geestelijke- en lichamelijke reacties op een positieve manier beïnvloeden en besturen.

Wij kunnen ons brein inzetten om onze gezondheid te beïnvloeden!

Omgaan met medicatie en ziekte
Door het op de juiste manier inzetten van ons brein, kan het gebruik van medicatie soms verminderen of eventueel zelfs worden stopgezet. De eigen bestuurskracht wordt sterker. Iets wat in deze tijd heel belang- rijk is! Immers het gebruik van medicatie neemt steeds grotere vormen aan en wij neigen er steeds sneller toe om dan maar een pilletje te nemen. Hierdoor wordt de eigen kracht niet aangesproken en vele ervaren de medicatie, soms onbewust, dan ook als een; “ik kan het niet zelf.“
Natuurlijk moeten wij bij lichamelijke klachten, ziekten en ongemakken éérst naar de dokter, om een diagnose te laten stellen en moet er soms medicatie worden voorgeschreven.

Een boeddhistische monnik zei eens:

Medicijnen genezen de ziekte, de patiënt moet de oorzaken aanpakken.

Wij kunnen kijken of wij de oorzaak van de ziekte kunnen achterhalen en hoe wij er mee om kunnen gaan. De plaatsen in het lichaam waar de pijn of ziekte zich bevindt, kan ook iets zeggen over onze psychische gesteldheid. Zo kunnen wij ons bewust worden van ‘psychische pijn’, die misschien om aandacht vraagt, zoals ook in de Opleiding Essentiële Therapie wordt aangereikt.

Het lichaam is in staat om d.m.v. pijn, ziekte en/of ongemakken aandacht te vragen voor onze psychische pijn en ongemakken! Wij kunnen immers door onze manier van denken en doen, ons afsluiten voor lichame- lijke ongemakken en/of lichamelijke ‘signalen’. Een andere mogelijkheid is dat wij pijn en ziekte kunnen verergeren door er teveel aandacht aan te geven en ook door het voortdurend observeren van ons lichaam. Wij zijn dan alert en scannen ons fysieke staat van zijn voortdurend. Bij dit alles speelt vooral angst een grote rol. De angst voor ‘dreigend gevaar’ of angst voor het gevoel van; “zal ik deze ziekte wel of niet kunnen handelen, kan ik er mee leven”, etc. beïnvloedt dan ons denken.

Uit het bovenstaande blijkt wel hoeveel invloed ons brein op onze lichamelijke gesteldheid heeft.

Het ontvangen van medicatie
Wanneer er door lichamelijk of psychische ziekte wel medicatie nodig is, zijn wij in staat met onze manier van denken en reageren de medicatie heel goed te ondersteunen en op een positieve manier te beïnvloeden. Dit kunnen wij doen door de medicijnen te ontvangen! De medicijnen kunnen hierdoor veel beter hun werk doen! Hierbij kunnen wij ons hart inzetten. Dankbaarheid is dan een ‘sleutel’ om ons hart te openen! Zo kunnen wij het ontvangen van de medicatie beter in gang zetten. Vertrouwen is daarbij ook heel belangrijk! Wij moeten er immers op vertrouwen dat de medicatie ons helpt om weer te kunnen functioneren en/of om ons te genezen.

Om dit vertrouwen te beïnvloeden is het hart nodig!

 

Indeling van de cursus:

1e middag: Ons hart openen en bewust worden van onze angsten:
Om in harmonie met ons lichaam en eventuele medicatie te leven, is het van belang dat wij een evenwicht bereiken tussen emotionele reacties en rationele reacties. In die toestand sluiten gedachten, beslissingen, ervaringen en omgaan met ziekten en lichamelijke problemen op een natuurlijke wijze op elkaar aan.
Er bestaat een simpele methode om deze samenwerking in gang te zetten en wel; door het openen van ons hart. Wat ons hierbij kan helpen, is onze innerlijke glimlach! Deze innerlijke glimlach komt van binnen uit. Dat is dus niet een omhoog trekken van de mondhoeken, maar een glimlach die zichtbaar is in de ogen!

Dat is de glimlach die met ons hart verbonden is en dit veroorzaakt harmonie tussen cognitie en emotie. Op de cursus middagen gaan wij door de aangereikte oefeningen leren om ons lichaam vanuit deze staat waar te nemen en te observeren, om zo te ontdekken wat ons eventueel belemmert. Bewust zijn van onze angsten: Zoals eerder benoemd spelen angsten een grote rol bij ons genezingsproces, de acceptatie van ons ziek zijn én het ontvangen van eventuele medicatie of andere vormen van heling. Tijdens de oefeningen helpen wij elkaar om bewust te worden van onze angsten, welke vormen deze soms aannemen, waar deze eventueel aan gerelateerd zijn en hoe wij daar beter mee om kunnen gaan.

2e middag: Het gebruiken van beide hersenhelften en het emotionele brein.
Het bewust gebruiken van beide hersenhelften geeft balans (zoals hierboven reeds benoemd), rust, orde en efficiëntie. Hierdoor kan bij ziektes of ongemak de helende kracht in werking worden gezet. In het hart van het menselijk brein bevindt zich het emotionele deel. Deze middag gaan wij oefenen om ook hiermee contact te maken en hoe je dit het beste kunt doen. Tevens wordt aangereikt hoe je jouw lichaam vanuit beide hersenhelften kunt observeren en waarnemen, om vervolgens met aandacht ‘te luisteren’ naar wat het lichaam jou ‘verteld’.

3e middag: Omgaan met erfelijke ziekten/ongemakken en ondersteuning van ziekt en pijn:
Wie kent niet de uitspraken: “Oh, dat heb ik geërfd van mijn moeder/oma, die hadden dat ook”. Of, “dat heb ik van mijn vader, die had daar veel last van,“ etc. Natuurlijk is het zo dat ziekten, ongemakken en pijn erfelijk kunnen zijn, ook al blijkt uit onderzoek dat er gemiddeld maar bij 15% van alle ziektes werkelijk sprake is van erfelijkheid!
Natuurlijk ‘erven’ wij wel vaak de leefstijl, de patronen, hoe wij met ons lichaam omgaan én de manier van denken en doen van onze ouders/voorouders. Wij kunnen leren om anders om te gaan met deze ‘erfelijkheden’, zowel lichamelijk en met wat er zich in ons brein afspeelt. Hiervoor is een andere kijk en waarneming nodig wat ons lichaam betreft én een vollediger omgaan met onze manier van denken en voelen. Dit gaan wij deze middag met elkaar oefenen.
Als afsluiting van deze cursus worden er oefeningen aangereikt om beter om te gaan met pijnplekken in het lichaam, ziektes en ongemakken, om deze met liefdevolle aandacht, begrip en inzicht te behandelen.

Datum - start : zaterdagmiddag 11 januari 2020
Vervolg : zaterdagmiddag 25 jan. en zaterdagmiddag 8 febr. 2020
Tijd : van 14.00 tot 17.00 uur
Kosten : Totaal € 50,00 per middag, incl. btw en hand-out totaal € 150,00
Locatie : Opleidingscentrum in Verbinding, Oude Veiling 90, 1689 AD Zwaag
Docent : Diny Reheis- van Vliet, ondersteuning Peter Reheis 
Info/opgave : 0229-219018 of 06-50814627, e-mail: diny.reheis@online.nl
Natuurgeneeskundig psychosociaal Therapeut geregistreerd bij de BATC,

Kan ook als bijscholing gevolgd worden